Contact: clifa@clifa.nl -- Koningin Julianaweg 10, 1502 DZ Zaandam - telefoon: 075-6472500Clientenraad Oostergouw

Clientenraad Oostergouw


Doelstelling Cliëntenfamilieraad 'Clifa'

" Boven alles staat natuurlijk de hoofdtaak het nauwlettend erop toezien, dat de psychogeriatrische bewoners een menswaardige behandeling krijgen. Daarop dienen wij allen alert te zijn en bij afwijkingen direct handelend op te treden naar de verantwoordelijke personen. Gelukkig kan worden gesteld dat in Evean Oostergouw daar nog nimmer reden voor is geweest. Dat dit de komende jaren zo mag blijven is de wens van de Cliëntenfamilieraad . "

1. Historie

2. Huidig

3. Nieuwsbrief

4. Folder


1. Historie

Opzet Familieraad
In maart 1982 deed de directie van Oostergouw het verzoek aan de relaties van de toenmalige bewoners van de psychogeriatrische afdelingen om tot het oprichten van een Familieraad. In juni van dat zelfde jaar werd het concept reglement ter goedkeuring aan de relaties voorgelegd en diezelfde avond was de Familieraad een feit.

De bestaande psychogeriatrische afdelingen werden tot medio 2012 ieder ondersteund door een contactpersoon/vertegenwoordiger vanuit de Familieraad. Zij/hij voerde maandelijks overleg met het afdelingshoofd en bezoekt regelmatig de afdeling. Eén van de belangrijkste taken van de Familieraad was de opvang en begeleiding van de nieuwe cliënt (bewoner) en zijn relatie tijdens opname en verblijf op één van de psychogeriatrische afdelingen binnen Evean Oostergouw. Daarbij ging vooral de aandacht uit naar de begeleidende relatie. Deze begeleiding werd altijd als zeer positief aangemerkt bij de relaties. Vooral zij die het emotioneel moeilijk hebben, vonden het een steun met ‘lotgenoten’ te kunnen praten. Verder werd op de verjaardag van de cliënt (bewoner) een attentie uitgereikt en bij overlijden werd aan de relatie een condoleance kaartje verstuurd.

Opzet Cliëntenraad

Vanuit de regering kwam de wettelijke verplichting om cliëntenraden te installeren in de verpleeghuizen. Dit gebeurde per december 1996 in Oostergouw. De samenwerkingsovereenkomst met de directie* is in mei 1997 getekend. De overheid beoogt met de instelling van cliëntenraden meer inspraak. De cliëntenraad bestond tot medio 2012 uit (ex) relaties die deelnamen aan de Familieraad en de clientenraad bestond hoofdzakelijk uit bewoners van de somatische afdelingen. Deze leden kwamen op voor de belangen van de somatische afdelingen verdeeld over Evean Oostergouw.

Open spreekuur

Eénmaal per week hield de cliëntenfamilieraad een ‘Open Spreekuur’. Het spreekuur werd door de leden van de Familieraad roulerend gehouden in de kamer van de Familieraad. [begane grond] tegenover de kapsalon. Dit spreekuur was bedoeld voor een ieder die met vragen zat of gewoon voor een praatje of een kop koffie wilde langskomen. Ook dit werd tot januari 2012 gedaan. Eventuele miscommunicatie tussen bewoner of relatie, familie en het verplegend personeel werd opgevangen en zodoende verbeterd. Men zou kunnen zeggen dat de raad als buffer functioneerde en wederzijds vertrouwen was (is) hierbij een essentieel punt.


2. Huidig

Vanwege een issue met de toenmalige directie werd tot spijt van de clientenfamilieraad medio 2012 de situatie gewijzigd. Veel leden namen in die periode afscheid van de clientenfamilieraad en tegenwoordig bestaat bij de huidige clientenraad de wens terug te keren naar het concept van toen. Deze formule was niet alleen waardevol voor cliënten (bewoners) en hun relaties (mantelzorgers), maar tevens ook voor Oostergouw zelf.

We leven in een maatschappij waarin iedereen het druk heeft, maar mensen willen en kunnen ook voor elkaar van betekenis zijn!

Als cliëntenraadslid kom je op voor de belangen van de cliënten van een zorginstelling en wat maakt het waardevol om lid van de cliëntenraad te zijn?

  • Je ontmoet anderen en werkt samen;

  • Je bent maatschappelijk en sociaal betrokken bezig

  • Je blijft scherp en actief

  • Je zet je kennis en vaardigheden in en kunt deze vergroten

  • Het werk geeft voldoening, omdat je je inzet voor mensen die moeilijk voor hun eigen belangen kunnen opkomen.

  • Zinvol werk dat ook bijdraagt aan de persoonlijke ontwikkeling


3. Nieuwsbrief

De Familieraad bracht tot voor kort twee verschillende kranten uit. De 'Familiekrant' (bestemd voor de psychogeriatrische afdelingen) met zoveel mogelijk informatie afgestemd op de dementerende bewoners) en Clifa Nieuws. De Familiekrant verscheen maandelijks, terwijl het andere blad ‘Clifa Nieuws’ speciaal voor bewoners van de somatische afdelingen, vrijwilligers en geïnteresseerden is. Vanaf het 1e kwartaal van 2004 is de Familiekrant samengevoegd in een Clifa Vandaag Nieuwsbrief. U kunt hier de laatste versie downloaden CLIFANieuwsbrief-No1-2020.pdf (Adobe-bestand)


4. Folder Cliëntenraad Oostergouw


Wanneer u, als relatie van een bewoner van Evean Oostergouw, of als betrokken burger, interesse heeft gekregen in het werk van de raad, bent u van harte welkom voor een vrijblijvend gesprek, zodat wij met u kunnen praten over de vele mogelijkheden aan taken die wij u als cliëntenraad kunnen aanbieden.


Voor informatie of aanmelding kunt u zich wenden tot de voorzitter mevrouw: Nel Koppers.
Telefonisch te bereiken onder nummer: 075 647 25 00 (via de receptie) of anders via e-mail: clifa@clifa.nl